Chính sách bảo mật thông tin

  1. Không chia sẻ thông tin cá nhân khách hàng

Chúng tôi sẽ không cung cấp thông tin cá nhân của Quý khách cho bất kỳ bên thứ ba nào, trừ một số hoạt động cần thiết sau:

Các bên cung cấp dịch vụ (ví dụ: đối tác trong các lĩnh vực như dịch vụ thanh toán, dịch vụ vận chuyển và giao nhận, tiếp thị, phân tích dữ liệu hoặc nghiên cứu khảo sát khách hàng, truyền thông xã hội, dịch vụ khách hàng, dịch vụ cài đặt, công nghệ thông tin và, dịch vụ lưu trữ web)

Yêu cầu pháp lý: LOUISLUXS có thể tiết lộ các thông tin cá nhân nếu điều đó do luật pháp yêu cầu và việc tiết lộ như vậy là cần thiết để tuân thủ quy trình pháp lý

Chuyển giao kinh doanh (nếu có): trong trường hợp sáp nhập, hợp nhất toàn bộ hoặc một phần với công ty khác.

  1. An toàn dữ liệu

LouisLuxs luôn nỗ lực để giữ an toàn thông tin cá nhân của KH, Chúng tôi đã và đang thực hiện nhiều biện pháp an toàn, bao gồm:

Bảo đảm an toàn trong môi trường vận hành: LOUISLUXS lưu trữ thông tin cá nhân khách hàng trong môi trường vận hành an toàn và chỉ có nhân viên, đại diện có thể truy cập trên cơ sở cần phải biết. LouisLuxs tuân theo các tiêu chuẩn ngành, pháp luật trong việc bảo mật thông tin cá nhân KH.

LouisLuxs cam kết bảo mật mọi thông tin giao dịch trực tuyến của KH. Mọi Thông Tin KH, cũng như các thông tin trao đổi giữa KH và LouisLuxs đều được lưu giữ và bảo mật bởi hệ thống của LouisLuxs